آبیاری

آبیاری

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی INSO 8996

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی INSO 8996

 • Date : 1393/07/01
 • Name : پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی INSO 8996

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: بست کمربندی لوله پلی اتیلن تحت فشار/ تاریخ اعتبار: 1403/07/01

 

 

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

 • Date : 1397/06/10
 • Name : مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مرجع صادر کننده: معاونت آب و خاک، مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری / نوع محصول: لوله های پلی اتیلن سنگین از سایز 20تا 250میلیمتر و لوله های مخصوص آبیاری موضعی 16و 20میلیمتر

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 21264

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 21264

 • Date : 1399/07/15
 • Name : پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 21264

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: اتصالات مکانیکی برای سامانه های لوله گذاری تحت فشار با جنس مواد بدنه  PP / تاریخ اعتبار: 1402/07/15

 

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14427-3

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14427-3

 • Date : 1397/11/06
 • Name : پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14427-3

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: اتصالات پلی اتیلن(PE) برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار / تاریخ اعتبار: 1400/11/06

 

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2

 • Date : 1398/01/20
 • Name : پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: لوله پلی اتیلن برای کاربرد های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار با جنس ماده  PE80,PE100 / تاریخ اعتبار: 1401/01/20

 

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607

 • Date : 1398/01/20
 • Name : پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: لوله پلی اتیلن برای آبیاری با ویژگی جنس ماده PE32 / تاریخ اعتبار: 1401/01/20

 

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

 • Date : 1400/03/25
 • Name : مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مرجع صادر کننده: معاونت آب و خاک، مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری / نوع محصول: لوله های قطره چکاندار 16و20میلیمتر(با قطره چکان تختFLAT) PC,AS,ND با آبدهی 2و4لیتردر ساعت / تاریخ اعتبار: 1401/02/31

 

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

 • Date : 1399/08/05
 • Name : مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مرجع صادر کننده: معاونت آب و خاک، مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری / نوع محصول: اتصالات پلیمری PP مکانیکی(پیچی) برای سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن تحت فشار / تاریخ اعتبار: 1402/07/30

 

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

 • Date : 1398/10/08
 • Name : مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مرجع صادر کننده: معاونت آب و خاک، مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری / نوع محصول: اتصالات پلی اتیلن PE جوشی مخصوص لوله های پلی اتیلن آبیاری تحت فشار /  تاریخ اعتبار: 1400/11/30

 

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 6775

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 6775

 • Date : 1398/05/04
 • Name : پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 6775

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: تجهیزات آبیاری- قطره چکان ها و نوارهای آبیاری قطره ای / تاریخ اعتبار: 1401/05/04

 

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

 • Date : 1398/07/07
 • Name : مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مرجع صادر کننده: معاونت آب و خاک، مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری/ نوع محصول: نوار آبیاری یکبار مصرف پلاکدار غیر خود تنظیم / تاریخ اعتبار: 1401/05/31

 

گواهی عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

گواهی عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

 • Date : 1398/04/01
 • Name : گواهی عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

مرجع صادر کننده: انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران / نوع محصول: لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبیاری جانبی تولید شده با مواد اولیه (PE32) ولوله پلی اتیلن مورد مصرف در کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار تولید شده با مواد اولیه (PE80) / تاریخ اعتبار: 1401/01/01

 

گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

 • Date : 1400/01/07
 • Name : گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

مرجع صادر کننده: انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن / نوع محصول: لوله و اتصالات پلی اتیلن / تاریخ اعتبار: 1401/06/31

 

گواهی FOOD GRADE

گواهی FOOD GRADE

 • Date : 1397/10/12
 • Name : گواهی FOOD GRADE

مرجع صادر کننده: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، معاونت غذا و دارو / نوع محصول: لوله و اتصالات آبرسانی از جنس پلی اتیلن و پلی پروپیلن

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی INSO 8996
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)
پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 21264
پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14427-3
پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2
پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)
پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 6775
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)
گواهی عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
گواهی FOOD GRADE