برج های مهر کوهسنگی

برج های مهر کوهسنگی

structure

نام: برج های مهر کوهسنگی
آدرس: مشهد- خیابان کوهسنگی
دو برج 12-9 طبقه، 176 واحد مسکونی-  629واحد تجاری
نوع جنس: پوش فیت پروتکت