هتل آراز

هتل آراز

structure

نام: هتل آراز 
آدرس: مازندران ، ساحل چلک
تعداد اتاق: 520
تعداد طبقات: 30
نوع جنس: پوش فیت پروتکت