اولین گام برای حضور در کشور های GCC

اولین گام برای حضور در کشور های GCC

Qatar Project 2018

در سومین هفته اردیبهشت ماه 97 پلی ران با حضوری پر رنگ در نمایشگاه ساختمانی قطر، بار دیگر نام ایران و کالای ایرانی با کیفیت را در گستره بازار کالای ساختمانی کشور های عضو GCC که تا این روز قلمرو کالاهای اروپایی بوده است، طنین انداز کرد.
 کالای پوش فیت پلی ران در بازار کالای ساختمانی قطر بافاصله زیاد، در نقطه ای بالاتر از کالاهای موجود در این بازار قراردارد.
و در این بین، دسته محصولات سایلنت پلی ران مورد استقبال چشمگیر کارفرمایان و مشاوران قطری قرار گرفت.

  • 5/29/2018
  • 1639

Share your opinions with us :

Write your own review :