نمایشگاه بین المللی کشاورزی

نمایشگاه بین المللی کشاورزی

بدینوسیله از شما همراهان محترم دعوت به عمل می آید تا از غرفه پلی ران در ششمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، سامانه های نوین آبیاری (ماشین آلات، نهاده ها) ، کشت های گلخانه ای که از تاریخ 14 الی 17 آذر ماه 1400 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود، بازدید فرمایید.
ساعت بازدید 9 الی 17 (سالن خلیج فارس)

  • 11/29/2021
  • 311

Share your opinions with us :

Write your own review :